Collaboration

I syfte att utveckla marknaden söker vi aktiva partners med vilja att satsa på det som skall vara vårt gemensamma. Företag inom premiumsegmentet med vilja att bredda sortimentet till sin kundkrets är välkomna att kontakta oss. Vi kan vara en viktig part i er försäljning och marknadsföring.

I syfte att stärka vårt underleverantörsled söker vi underleverantörer med vana att på ett konkurrensmässigt sätt tillhandhålla såväl standard som specialtillverkade komponenter, allt från maskinbearbetade komponenter till smide inom svart och rostfritt.

Har du/ni intresse är ni välkomman att kontakta CraftCartCompany. Gör det via e-mail kontakta adm@craftcartcompany.com så återkommer vi. Ange vem ni är, hur ni ser på våra produkter och hur ni bedömmer kunna bidra till verksamheten.

Konvertera med endast en vridning på nyckeln

Vrid nyckeln till vänster och du har en EU-moped klass 1. Vrid nyckeln till höger och du har en sportbåt, ett hack till på nyckeln och utombordsmotorn startar.

Från panelen sköter du allt oavsett om du befinner dig på land eller vatten och instrumenten och indikatorlamporna ger dig all nödvändig information. När konverteringen sker blinkar konfigurationslamporna längst ned på panelen.

När det hela är klart får du ett fast sken, grönt för land och blått för vatten. Touchknapparna för de olika växlarna, fram, back och neutral har nu fått sina nya funktioner. Lägg i en växel och kör, enklare kan det inte bli..