CraftCart Omni

Med en rejäl utombordsmotor som ger fartkänsla på vattnet

CraftCart Eco

Det gröna alternativet med eldrift även på vattnet

 

Company

Följ med på en resa över generationer

 

Telephone: +46 76 069 98 70

e-mail: info@craftcartcompany.com

Adress: Harsbygatan 13, 614 31, Söderköping

CraftCart Omni

Med en rejäl utombordsmotor som ger fartkänsla på vattnet

CraftCart Eco

Det grönare alternativet med el-drift även på vattnet

Company

Följ med på en resa över generationer

Adress:   Harsbygatan 13, 614 31, Söderköping

e-mail:    info@craftcartcompany.com

Telephone:   +46 73 069 98 70